الخريطة الترتيب

الترتيب

القبائل
اللاعبين
نسبة سيطرة العالم
القبائل في القارة
اللاعبين في القارة
الخصوم المهزومون (القبائل)
الخصوم المهزومون
الانجازات
باليوم
الحروب
الترتيب الاسم القبيلة نقاط القرى متوسط النقاط لكل قرية
1 .TAROoQ SquaD 6.831.165 673 10150
2 braim manistare SquaD 2.057.607 227 9064
3 SATAN SquaD 1.876.252 237 7917
4 abo3mr456 SquaD 1.765.865 208 8490
5 دحوم9523 SquaD 1.727.747 173 9987
6 harhamza SquaD 1.601.484 247 6484
7 aرومان SquaD 1.481.122 122 12140
8 Mc SniPer SquaD 1.478.112 157 9415
9 bigbang SquaD 1.457.594 151 9653
10 The*General SquaD 1.424.928 193 7383
11 البياع ابو ضرس SquaD 1.270.128 171 7428
12 T3LoOp SquaD 1.237.706 120 10314
13 beibers SquaD 1.068.266 125 8546
14 ملك الحرب50 SquaD 1.015.153 115 8827
15 .William Wallace. SquaD 891.154 109 8176
16 رصاصة الرحمة SquaD 868.331 80 10854
17 rayan2008 SquaD 843.266 103 8187
18 راس غليص SquaD 836.640 121 6914
19 Fungi SquaD 830.010 108 7685
20 hassan1281 SquaD 687.506 104 6611
21 khaledto SquaD 454.948 58 7844
22 Hell cord SquaD 402.843 57 7067
23 fahiii SquaD 342.407 43 7963
24 a-p-p-o-c-a-l-y-p-s-o SquaD 319.401 33 9679
25 الامارات دبي SquaD 311.215 28 11115
أسفل >>>
الترتيب:
بحث: