الخريطة الترتيب

الترتيب

القبائل
اللاعبين
نسبة سيطرة العالم
القبائل في القارة
اللاعبين في القارة
الخصوم المهزومون (القبائل)
الخصوم المهزومون
الانجازات
باليوم
الحروب
الترتيب الاسم القبيلة نقاط القرى متوسط النقاط لكل قرية
1 .TAROoQ SquaD 3.069.509 353 8695
2 SATAN SquaD 1.831.760 192 9540
3 braim manistare SquaD 1.634.507 180 9081
4 harhamza SquaD 1.307.046 200 6535
5 ملك الحرب50 SquaD 841.524 92 9147
6 The*General SquaD 808.745 128 6318
7 aرومان SquaD 771.260 82 9406
8 Mc SniPer SquaD 727.727 79 9212
9 رصاصة الرحمة SquaD 698.296 76 9188
10 THE MIZ 2012 SquaD 694.843 78 8908
11 Surprise1 SquaD 660.168 81 8150
12 دحوم9523 SquaD 602.565 66 9130
13 T3LoOp SquaD 599.718 64 9371
14 rayan2008 SquaD 547.274 67 8168
15 hassan1281 SquaD 509.574 66 7721
16 bigbang SquaD 470.757 66 7133
17 khaledto SquaD 451.312 57 7918
18 .William Wallace. SquaD 429.949 62 6935
19 راس غليص SquaD 415.026 60 6917
20 beibers SquaD 346.174 47 7365
21 abo3mr456 SquaD 344.536 56 6152
22 Fungi SquaD 322.911 48 6727
23 emano SquaD 296.042 42 7049
24 a-p-p-o-c-a-l-y-p-s-o SquaD 231.939 33 7028
25 slimane321 SquaD 225.417 36 6262
أسفل >>>
الترتيب:
بحث: